Opus B przygotuje identyfikację wizualną Miasta Krakowa